BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Kądziela

Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27.10.1919
Miejsce urodzenia: Gawłówek (pow. Bochnia, woj. małopolskie)
Data śmierci: 27.11.1991
Miejsce śmierci: Kolbuszowa (woj. podkarpackie)
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Od 1940 r. żołnierz ZWZ-AK – Obwód Kolbuszowa Inspektoratu Rzeszów Okręgu Kraków AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ppor., oficer saperów Obwodu; ps. „Lech”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Kolbuszowa
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.11.1944 r. w Kolbuszowej
Więzienia: Bakończyce (obóz przejściowy)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-01.1946 – Borowicze
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 22.01.1946 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: I kwartał 1946 r.
Miejsce powrotu: Kolbuszowa
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. – przebył szlak bojowy : Modlin, Kowel, Kamionka Strumiłowa. Pochwycony przez Sowietów zbiegł. Po powrocie z łagru Pan Stanisław był nauczycielem w gimnazjum i liceum, a od 1974 r. zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kolbuszowej. Zmarł w 1991 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej – sektor A1, rząd 4, grób 62.

źródło danych : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; Indeks Represjonowanych

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto