BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Leon Małachowski

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14-11-1911
Miejsce urodzenia:
Data śmierci: 25-07-2005
Miejsce śmierci: Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Nowogródzkiego AK Obwodu Szczuczyn (kryptonim „Łąka”) – żołnierz plutonu 7 baterii 77 pułku piechoty AK kpt Jana Piwnika (ps. „Ponury”), uczestnik Akcji „Burza”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: porucznik rezerwy, ps. „Złotopolski”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: pow. Szczuczyn, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 20.02.1945 r. przez NKWD w Topiliszkach pow. Szczuczyn, woj. nowogródzkie
Więzienia: Szczuczyn (3-tygodniowe bardzo ciężkie śledztwo – śledczy – ppor. Sołodkow, kpt. Kołesow; wyrok), Grodno (cele nr 40, 41 oraz wysyłkowa cela nr 28), od 10.1945 r. – Baranowicze (cele nr 63, 64, 67), następnie transportem ok. 2000 Polaków do więzienia przesyłowego w Orszy (cele nr 8, 12 oraz cela zbiorowa wysyłkowa do łagrów), Wielkie Łuki, Archangielsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany przez Trybunał Wojenny z art. 63-1a KK BSRR za przynależność do AK, bez broni w ręku – kara 15 lat łagrów i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich. Po złożonej przez Pana Małachowskiego apelacji do Prokuratury, po rewizji wyroku karę zmniejszono do 10 lat o ile odbycie kary będzie mieć miejsce na dalekiej Syberii.
Łagry – nazwy, okres pobytu: Wołogda – łagier przy budowie tamy na rzece Suchona; Kirow; Moskwa („Krasnaja Preśnia”); Mordowska SSR – Po’tma – łagier nr 7 – wyroby z drewna; Ufa; Pietropawłowsk; Omsk; Tomsk; Nowosybirsk (więzienie „Dom Oddycha”); Krasnojarsk (więzienie 1 rok i łagier „Pałac Wypoczynku” dla więźniów kończących wyroki i wyznaczonych do wolnej zsyłki)
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Suchoń (nauczyciel), Ludwik Urbankiewicz (żołnierz AK z oddziału „Ragnera”)
Data zwolnienia: jesień 1954 r.
Zesłanie: jesień 1954 – 11.11.1955 r. – Krasnojarski Kraj – Suchobuzimo – Motorno-Traktornaja Stancja – MTS-POM – praca na maszynach do obróbki metali skrawaniem; 13.11.1955 r. wyjazd z wieloma Polakami do Krasnojarska, a stamtąd transportem repatriacyjnym ok. 2000 Polaków w końcu listopada do Polski
Data powrotu do Kraju: 11.1955 r.
Miejsce powrotu: Przemyśl, Nowy Sącz (punkt repatriacyjny, 04.12.1955 r.), Warszawa (08.12.1955 r.), Mińsk Mazowiecki
Posiadane odznaczenia: Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r., Krzyż AK, Krzyż Zesłańców Sybiru, Krzyż Kawalerski
Inne informacje:

Uczestnik wojny obronnej 1939 r. jako żołnierz 21 WPP „Dzieci Warszawy” – bitwa pod Mławą, obrona Warszawy. Poeta, autor wielu wierszy łagiernych. Po powrocie z łagru pracownik ZNTK w Mińsku Mazowieckim aż do roku 1980. Pan Małachowski zmarł w 2005 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Paprotni – sektor F, rząd XXIII, grób 1.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto