BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Irena Grygielewicz z d. Leończyk

Imię ojca: Feliks
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Leończyk
Data urodzenia: 1929-04-05
Miejsce urodzenia: Szczuczyn, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03.1944-07.1944 – Okręg Nowogródzki AK, ośrodek konspiracyjny „Łęka” w Szczuczynie; 03.1944-07.1944 – łączniczka 7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK – dowódca por. Jan Piwnik (ps. „Ponury”), szef komórki wywiadu – Stefan Nowaczek (ps. „Rybak”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka w komórce wywiadu i łączności AK, ps. „Młody Las”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Szczuczyn, ul. 11 Listopada 3 (potem ul. Puszkina)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.11.1944 r. przez NKWD na ulicy w Szczuczynie
Więzienia: Szczuczyn, Lida, Mińsk, Gorkij, Kirow, Swierdłowsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny – przynależność do podziemnej, konspiracyjnej organizacji „Białopolaków” – art. 64 BSRR; wyrok zaoczny w styczniu 1946 r., zesłanie do Krasnojarskiego Kraju
Łagry – nazwy, okres pobytu: Krasnojarski Kraj – Unżłag Suchobezwodnoje Łag-Punkt nr 14 Lesopował (wyrąb lasu); łagpunkt nr 3 (fabryka szycia i praca w gospodarstwie rolnym)
Zapamiętani współwięźniowie: Grażyna Sipińska (ps. „Danuta”, kpt wywiadu AK), dr Stanisław Wawrzyńczyk (ps. „Stanisław Makowski”, „Ligęza”, szef BIP AK Okręgu Nowogródzkiego), płk Feliks Jansen (AK Stanisławów-Lwów)
Data zwolnienia: 1946-01-06
Zesłanie: 1946-05.1955 r. – Tasiejewo, Krasnojarski Kraj – praca w kołchozach przy sianokosach, żniwach i wykopkach
Data powrotu do Kraju: 1955-04-14
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż AK, Medal Wojska
Inne informacje:

Po wojnie Pani Grygielewicz uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako księgowa.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto