BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Zbigniew Giecewicz

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Zdarzyńska
Data urodzenia: 1922-08-23
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 2005-12-09
Miejsce śmierci: Miechów, woj. małopolskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK – od grudnia 1943 r. – 5 Wileńska Brygada „Łupaszki”, którą zmuszony był opuścić z powodu choroby; od stycznia 1944 r. – 3 Wileńska Brygada AK „Szczerbca” – żołnierz 2 kompanii pod dow. por. Wiktora Jagody (ps. „Brzoza”) – uczestnik licznych akcji m.in. pod Mikuliszkami, Rudominą, Polanami (28.01.44), Szumskiem (13.02.44), w zdobyciu Trok (marzec 1944), na posterunku w Graużyszkach (16.03.44), w akcji pod Pawłowem (04.05.44), w zdobyciu Murowanej Oszmianki (15.05.44, ranny), w zasadzkach na szosach w czerwcu i na początku lipca 1944 r. Uczestnik Operacji „Ostra Brama”. Po ucieczce z internowania w Miednikach krótko w Brygadzie „Tońka”, skąd z powodu odnowionej choroby powraca do Wilna, gdzie kontynuuje pracę konspiracyjną w Samoobronie Wileńskiej pod dow. „Brzozy”.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Gwozd”, „Kniaź”; po zdobyciu Trok awansowany na stopień kaprala; dowódca drużyny w 2 plutonie Henryka Siemaszko (ps. „Dłuższy”) kompanii „Brzozy”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: Internowany 17.07.1944 r. w Miednikach – ucieczka do Wilna; aresztowany w mieszkaniu por. „Brzozy” przy ul. Zakrętowej 07.10.1944 r. przez NKGB
Więzienia: Wilno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: W marcu 1945 r. skazany na 7 lat łagru z par. 58
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1954
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 11.1954
Miejsce powrotu: Poznań, Miechów
Posiadane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej (Londyn, 1986 r.), Medal Wojska (1986 r.), Krzyż Partyzancki (1983 r.), Odznaka Akcji „Burza” (1992 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1979 r.), Medal za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1971 r.), Medal Zasłużonego Leśnika (1973 r.)
Inne informacje:

Syn chrzestny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ojciec Pana Zbigniewa był dyrektorem Monopolu Tytoniowego w Wilnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej „Świt” na Małej Pohulance Pan Giecewicz wstępuje do Gimnazjum im. Króla Zygmunta, skąd przechodzi do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Podczas okupacji zostaje z niego wydalony za udział w strajku szkolnym (po zniesieniu języka polskiego w szkołach przez władze litewskie). Działalność konspiracyjną Pan Giecewicz rozpoczął w organizacji „Orlęta” na ul. Kalwaryjskiej w Wilnie, gdzie pracował przy wydawaniu gazetki o tym samym tytule, a następnie działa w szeregach organizacji „Za Naszą i Waszą Wolność”.
Po powrocie z łagrów (z zaawansowaną gruźlicą) Pan Giecewicz leczył się w Szpitalu Przeciwgruźliczym w Obornikach Śląskich. Następnie podjął pracę zawodową w administracji lasów. W 1959 r. ukończył Technikum Leśne w Warcinie i rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, musiał je jednak przerwać na skutek odnowienia się gruźlicy. Inwalida II grupy. Do emerytury pracował jako leśniczy. Wieloletni, aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Jego rysunki często były publikowane na łamach „Kwartalnika” organizacji. Zmarł w Miechowie w 2005 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK; Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 577
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto