BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Maria Tyszkiewicz

Imię ojca: Janusz
Imię matki: Natalia
Nazwisko rodowe matki: Tarnowska
Data urodzenia: 1892
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data śmierci: 27.08.1945
Miejsce śmierci: obóz w Borowiczach, ZSRR
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Od początku okupacji w konspiracji w szeregach ZWZ AK Podokręgu Rzeszów, Inspektorat AK Rzeszów, Obwód AK Kolbuszowa kryptonim „Kefir” i w siatce wywiadowczej Komendy Głównej AK, rozpracowującej V1 i V2 w Bliznej (pow. Ropczyce-Sędziszów, woj. podkarpackie). Działał też we współpracującej z AK organizacji ziemian „Uprawa”.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: rotmistrz, ps. „Koral”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany w 1944 r. w Weryni koło Kolbuszowej (woj. podkarpackie)
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-1945 – internowanie w obozie Borowicze (Rosyjska FSRR) do śmierci w dniu 27.08.1945 r.
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: nie dotyczy
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Właściciel majątku ziemskiego i pałacu w Weryni (pow. Kolbuszowa, woj. podkarpackie), hrabia. Odbył studia rolnicze w Monachium. Służył w czasie I wojny światowej w armii austriackiej. W latach 1919-1920 walczył o niepodległość Polski w szeregach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, rotmistrz.
źródło : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; Indeks Represjonowanych

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto