BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysława Rychl

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22.12.1905
Miejsce urodzenia:
Data śmierci: 31.07.1976
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Podokręgu AK Rzeszów Inspektoratu Rzeszów Obwodu Kolbuszowa – placówka Kolbuszowa Dolna (kryptonim „Dolina”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: prowadzenie skrzynki kontaktowej AK
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: Aresztowana 01.10.1944 r. przez UB wywieziona do Stalinogorska
Więzienia: Rzeszów (przesłuchania i torturowanie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: Stalinogorsk
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1946 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Władysława była wdową po komendancie posterunku policji. Zmarła w 1976 r.

źródło : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; A. Wojciechowski „Podokręg Armii Krajowej Rzeszów”, Warszawa 2013/19

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto