BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Ireneusz Bieniaszkiewicz

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15.11.1925
Miejsce urodzenia: Pabianice (woj. łódzkie)
Data śmierci: 16.11.2018
Miejsce śmierci: Lublin
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Lubelskiego AK, Inspektorat Lublin – Puławy – oddział dowodzony przez ppor. Hieronima Dekutowskiego (ps. „Zapora”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży (później ppor. AK); ps. „Bey”, „Irenka”; instruktor na kursach szkolenia młodszych dowódców piechoty, służba polowa w oddziale
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany w październiku 1944 r. w Lublinie
Więzienia: Bakończyce (obóz przejściowy)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-1946 – internowanie w obozie Borowicze (Rosyjska FSRR)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 22.02.1946 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu: Lublin
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zesłańców Sybiru, odznaka Adwokatura Zasłużonym
Inne informacje:

Po wojnie Pan Bieniaszkiewicz był znanym prawnikiem, adwokatem, w latach 1989-1992 Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.
W latach 1995-2001 członek Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Komisji NRA ds. Etyki. Zmarł w 2018 r.

źródło : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; Indeks Represjonowanych

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto