BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Jacobi

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1918 (1913?)
Miejsce urodzenia:
Data śmierci: 17.08.1984
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Podokręgu Wschodniego AK Inspektorat Węgrów – wywiad AK, zastępca komendanta lotniska niemieckiego w Tończy koło Starej Wsi (pow. Węgrów, woj. mazowieckie)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik; ps. „Selim”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany w 10.1944 r. w Starej Wsi koło Węgrowa
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-1946 – internowanie w obozie Borowicze (Rosyjska FSRR)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 22.01.1946 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 06.02.1946 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W kolejnych latach po powrocie do Polski z internowania Pan Jacobi został doc. dr ekonomii, pracownikiem Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu Ministerstwa Komunikacji. Był również taternikiem i alpinistą. Zmarł w 1984 r. i został pochowany na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

źródło : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; Indeks Represjonowanych

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto