BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Franciszek Tupaj

Imię ojca: Antoni
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 01.06.1914
Miejsce urodzenia: Górno (pow. Rzeszów, woj. podkarpackie)
Data śmierci: 22.08.1945
Miejsce śmierci: obóz w Borowiczach, ZSRR
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1940 r. żołnierz Podokręgu ZWZ-AK Rzeszów Inspektoratu Rzeszów Obwodu Kolbuszowa – komendant Placówki Sokołów- Górno (kryptonim „Sosna I”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik rezerwy; ps. „Kalina”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany w 1944 r. w Kolbuszowej Górnej (woj. podkarpackie) na skutek zdrady kolegów współpracujących z UB
Więzienia: Zamek Lubomirskich w Rzeszowie
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-1945 – internowanie w obozie Borowicze (Rosyjska FSRR) do śmierci w dniu 22.08.1945 r. (z głodu i wycieńczenia)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: nie dotyczy
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

źródło : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; Indeks Represjonowanych; A. Wojciechowski „Podokręg Armii Krajowej Rzeszów”, Warszawa 2013/19

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto