BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Bańkowski

Imię ojca: Andrzej
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1909
Miejsce urodzenia:
Data śmierci: 1996
Miejsce śmierci: okolice Wilna
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1941 r. Okręg Białostocki AK, Obwód nr 9 Wołkowysk – kapelan 3 Pułku Strzelców Konnych; w 1947 r. dowódca Samoobrony Ziemi Wołkowyskiej – konspiracji poakowskiej
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: major dyplomowany, ksiądz prałat, ps. „Eljasz”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.05.1947 r.
Więzienia: Grodno, Mińsk – brutalne śledztwo prowadzone osobiście przez szefa białoruskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – Ławrientija Canawę
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrok wydany 03.01.1948 r. – 25 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 06.02.1948 r. – Komi ASSR – obozy Workuty (Workutłag, Rieczłag) – m.in. do 1953 r. i strajku – 29 kopalnia, następnie 11 kopalnia i inne obozy
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1956 r.
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: brak
Miejsce powrotu: Białoruś
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Ks. Bańkowski w czasie okupacji był proboszczem w parafii Krzemienica k. Zelwy i zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po zwolnieniu z obozu powrócił do swojej parafii obecnie w Białoruskiej SRR, ale władze nie pozwoliły mu tu pracować i wydaliły na Litwę w okolice Wilna. Pod koniec życia pracował w parafii w Ossowie (rej. werenowski, Białoruś), gdzie zmarł w 1996 r. i został pochowany przy miejscowym kościele pw. św. Jerzego.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto