BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisława Maciejewska

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Chochłowska
Data urodzenia: 27-11-1907 (1904?)
Miejsce urodzenia: Libawa (?)
Data śmierci: 02-01-1996
Miejsce śmierci: Szczecin
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Białostockiego AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – dowódcy : Ryszarda Jelska, Szarejko; Zgrupowanie „Reduta” – dowódca ps. „Nadzieja”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łączniczka, obsługa punktu kontaktowego
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wołkowysk, ul. Kościuszki 118
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.07.1944 r. w domu przez NKWD w Wołkowysku, bez broni
Więzienia: Wołkowysk (areszt), Grodno (więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazana 23.11.1945 r. za działalność antypaństwową na 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946-01.1951 r- obw. Archangielsk – Kargopolłag; 03.02.1951-11.01.1955 r. Komi ASSR – Workuta – cegielnia nr 2
Zapamiętani współwięźniowie: Olgierd Zarzycki, Natalia Zarzycka, Stanisława Naumienko, Wanda Kozłowska, Weronika Połuch, Józefa Lubasowska
Data zwolnienia: 09.1954 r. (wg Indeksu Represjonowanych w styczniu 1955 r.)
Zesłanie: Komi ASSR – Workuta
Data powrotu do Kraju: 09.1955 r.
Miejsce powrotu: Szczecin
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Maciejewska po powrocie z łagrów zamieszkała na stałe w Szczecinie. Została wspomniana w publikacji Anieli Dziewulskiej-Łosiowej „Mówią, o Panie, żeś nas upokorzył…”, Białystok 1997 r. oraz w „Liście Workuckiej” Józefa Sznajdera – poz. 332. Zmarła w 1996 r. i została pochowana na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie – kwatera 113B, rząd 4, grób 18.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto