BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Grodzicki

Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera
Nazwisko rodowe matki: Kaufer
Data urodzenia: 1926-09-07
Miejsce urodzenia: Kosy Dwór, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2011-04-18
Miejsce śmierci: Kraków
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, Garnizon miasta Wilna rejon IV dz. B – dowódca dz. mjr Zarzycki (ps. „Rojan”), dowódca rejonu ppor. Jan Tajwan (ps. „Ogniwo”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik dowódcy regionu ppor. Jana Tajwana (ps. „Ogniwo”), ps. „Fuksik”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, zaułek Bernardyński 10/1
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 30.12.1944 r. – przez NKWD w Wilnie, bez broni
Więzienia: Wilno (areszt KPZ NKWD przy ul. Słowackiego róg Wiwulskiego; Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 58-2 i 58-11 RFSRR; 8 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mołotowsk – kopanie basenu w stoczni; 07-09.1945 r. – Dudinka koło Archangielska – rozładunek barek budowlanych; 10.1945-02.1946 – Norylsk – górnik w kopalni węgla; 02.1946-09.1948 Kajerkan – sztygar zmianowy, ratownik górniczy w kopalni węgla; 09.1948-12.1952 r. – Krasnojarski Kraj; zwolniony w 1952 r. z łagru Kajerkan koło Norylska
Zapamiętani współwięźniowie: Mołotowsk – żołnierze AK : Wincza, Piekielski, Urban, Chmielewski, Szelking; Norylsk – Bambura (AK); Kajerkan : Reliszkis, Wawierys, Paszkiewicz, Juchniewicz, Pogorzelski, Wojtukiewicz (AK Wilno-Nowogródek), Turyn (AK Lwów)
Data zwolnienia: 1952-12-30
Zesłanie: 30.12.1952-01.12.1955 r. Norylsk (do wyjazdu do Polski)
Data powrotu do Kraju: 1955-12-28
Miejsce powrotu: Żurawica (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Order „Polonia Restituta”
Inne informacje:

Przed wojną uczeń Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, harcerz wileńskiej Błękitnej Jedynki Żeglarskiej.
Po powrocie po wojnie do Kraju ukończył studia wyższe – mgr inż geolog, inż. górnik.
Prezes Oddziału Krakowskiego Związku Sybiraków. Aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim, kwatera LXX, rząd przed 1 gr.

Skany / fotografie:

Zaświadczenie Dowódcy AK w Wilnie dla J. Grodzickiego o prawie do przebywania w mieście, z bronią, Wilno, 02.07.1944 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto