BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Hryniewiecki

Imię ojca: Paweł
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Ochrynowicz
Data urodzenia: 1930-12-17
Miejsce urodzenia: Wojdziewicze Kolonia, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Obwód Wołkowysk – oddział II konspiracji o kryptonimie „Żagiew” – podległy por. Piotrowskiemu (ps. „Dziadek), „Reduta-1” – por. Muszyński (ps. „Sęp”), „Reduta 2” – Antoni Szot (ps. „Burza”), Józef Karnacewicz (ps. „Kwiat”) – udział w działaniach grupy dywersyjnej w latach 1944-1952
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik, ps. „Maruszka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wojdziewicze
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.08.1952 r. przez NKWD, bez broni
Więzienia: Grodno, posterunek Wąsino; Sowietskaja Gawań – wcielenie do batalionów robotniczych „Strojbat”. 7.11.1952 r. odmówił złożenia przysięgi
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za odmowę przyjęcia przysięgi w służbie Armii Czerwonej – par. 58; 5 lat łagrów, 2 lata zesłania (?)
Łagry – nazwy, okres pobytu: łagier koło Portwanino, łag punkt 27 – wyrąb lasu w tajdze; punkt przesyłowy w Omsku; Angarsk – praca na budowie; łag punkt Usolie Syberyjskie – budowa zakładów chemicznych
Zapamiętani współwięźniowie: Łag punkt nr 27 : Wacław Kałucki (pow. Raduń), Zenon Mielewicz (pow. Lida); Omsk : Albin Jasiukiewicz (okolice Grodna)
Data zwolnienia: 1954-12-12
Zesłanie: Usolie Syberyjskie, Tres Wostok Tiaż Stroj – ładowacz w magazynach
Data powrotu do Kraju: 02.1956 na Kresy; 1957-05-14 do Polski
Miejsce powrotu: Złotów
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do kraju Marian Hryniewiecki przez wiele lat pracował w przedsiębiorstwie PKS jako kierowca. W latach 90. przeszedł na emeryturę. Po 1989 roku brał aktywny udział w działalności Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Uczestniczył w wielu Zjazdach tych organizacji. Między innymi w Warszawie, Krakowie i Wilnie. W 2007 roku otrzymał wystawiony przez Prezesa Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego, patent nr 40659, na mocy którego może używać tytułu „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.
Swoje wspomnienia przekazał do Archiwum Wschodniego.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto