BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Pawłowski

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Weronika
Nazwisko rodowe matki: Leszczewicz
Data urodzenia: 1923-07-08
Miejsce urodzenia: Powiaże, woj. wileńskie
Data śmierci: 1997-10-16
Miejsce śmierci: Gdańsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Wileńskiego AK obwód Oszmiana – Placówka Powiaże (09.1941-09.1943) bezpośredni dowódca „Gołąb”.(09.1943-14.07.1944) 8 Oszmiańska Brygada AK por. Witolda Turonka (ps. „Tur”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral- podchorąży, dowódca drużyny, zastępca dowódcy zwiadu konnego; ps. „Szary”, „Smok”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 30.12.1944 r. przez NKWD w Wilnie
Więzienia: Więzienie w Wilnie- ul.Ofiarna, Więzienie w Starej Wilejce, Więzienie w Moskwie
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony z par. 63-1 BSRR- kara śmierci, po 105 dniach zamieniona na 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Łag-Orsza,St.Nowosady, specłagry w Mordowskiej ASSR- ciemłag, dubrowłag nr.14
Zapamiętani współwięźniowie: Aleksander Ławnik, Michał Kwaśniewski, Michał Burdziel, Wacław Remiszewski, Leon Małachowski, Antonina Galska
Data zwolnienia: 10.1954
Zesłanie: Jenisiejsk (11.1954-11.1955)- robotnik w magazynie
Data powrotu do Kraju: 1955-12-01
Miejsce powrotu: Medyka-Nowy Sącz
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami
Inne informacje:

Przynależność do ZBOWiD

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto