top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Janusz Jerzy Siemiński

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1927-01-14
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data śmierci: 1997-06-12
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 07.1942 r. w konspiracji Szare Szeregi – “nowe Grupy Szturmowe” – Blok “Prochownia” (Ochota) – IV Obwód “Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 438. pluton (harcerski) osłony Sztabu Komendy Obwodu – dowódca plut. pchor. “Bogusław” (Iwo Rygiel). Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. pluton miał zasilić nową, 3. kompanię por. “Giewonta” w batalionie Kedywu KG AK “Zośka”. Wybuch Powstania Warszawskiego uniemożliwił przeprowadzenie tej reorganizacji. uczestnik Powstania Warszawskiego – Grupa “Kampinos” – batalion mjra “Korwina”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec, ps. “Wolski”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 01.1945 r. przez NKWD
Więzienia: Moskwa, Władywostok
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: oskarżony z par. 58-9 KK – kara śmierci zamieniona na 15 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Władywostok, Kołyma, Poema, Magadan
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 01.1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 01.1954
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 576
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP