BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Helena Iwanowska

Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Piołunowicz
Data urodzenia: 1925-01-19
Miejsce urodzenia: Racicze, pow. Augustów, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1942 r. – AK Okręg Białystok, VI Inspektorat Grodzieński, obwód Grodno Lewy Niemen, placówka Modrzew; zaprzysiężona przez komendanta placówki
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka, ps. „Igła”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Racicze
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 25.05.1950 r. przez NKWD w Raciczach, bez broni, wydana przez 2 żołnierzy AK o ps. „Kulej” i „Mak”
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1950-1956 r. – Mordowska ASSR, stacja Poćma, posiołek Jawas, łagier nr 1/385 – praca jako szwaczka w fabryce szycia wojskowej odzieży
Zapamiętani współwięźniowie: Benigna Łozowska (po wojnie Skomiał), Antonina Galska, Teresa Zielińska (po wojnie Pawłowska), Irena Bardzo (po wojnie Wysocka)
Data zwolnienia: 1956-01-16
Zesłanie: nie przebywała, wróciła do Grodna
Data powrotu do Kraju: 1969-05-25
Miejsce powrotu: przyjazd z Grodna po zawarciu związku małżeńskiego do Polski w 1969 r.
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto