BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Monika Jachiewicz z d. Dudź

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Łapko
Data urodzenia: 1925-09-20
Miejsce urodzenia: Zarzecze, pow. Brasław, woj. wileńskie
Data śmierci: 2018-09-25
Miejsce śmierci: Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1943-07.1944 r. – komenda Obwodu Brasław AK, Inspektoratu B Okręgu Wileńskiego AK, kryptonim „Jaź” – dowódca ppor. Stanisław Wołkowski „Sęk”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka, ps. „Jasia”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Zarzecze
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.11.1944 r. przez NKWD w Zarzeczu
Więzienia: Brasław, Połock, Orsza, Mohylew, Kujbyszew
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w organizacji antyradzieckiej – art. 61-1, 76 KK BSRR; 25 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1948 – Nowosybirsk; 1949 – Wanino; Kołyma : 1949-1954 – Magadan – roboty budowlane, kamieniołomy, praca w cegielni; do 1955 – obw. magadański, Dukcza i Armań (sianokosy) – nr obozowy T-I-534
Zapamiętani współwięźniowie: Alina Kopisto (AK Okręg Lwów), Maria Regińska (AK Wilno), Zofia Bołoczko (AK Wilno), Janina Durlik (AK Nowogródek)
Data zwolnienia: 1955-08-19
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 1955-12-03
Miejsce powrotu: punkt repatriacyjny – Żurawica Górna; Szczecinek
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Monika na Kołymie wyszła za mąż za żołnierza AK – Stanisława Jachiewicza i razem powrócili do Polski. Po powrocie do Kraju zamieszkali w Szczecinku, gdzie pracowała jako krawcowa.
Jej wspomnienia zostały nagrane i spisane przez Archiwum Wschodnie. Zmarła w 2018 r. i została pochowana na cmentarzu w Szczecinku – kwatera 14, rząd 4, grób 11.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

Karta repatriacyjna nr 1409 M. Jachiewicz, PR Żurawica Górna, 03.12.1955 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto