top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Majewski

Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Czereba
Data urodzenia: 19-01-1925
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 31-10-2000
Miejsce śmierci: Bytom
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1941-1945 r. – żołnierz Okręgu Lwowskiego AK – 1941 r. złożenie przysięgi i przyjęcie do ZWZ-AK do oddziału II (Wywiad Wojskowy) Komendy Okręgu; od lipca 1944 r. zajmował się ustalaniem miejsca uwięzienia aresztowanych przez NKWD żołnierzy AK, organizowaniem pomocy “spalonym” przez dostarczanie nowych dokumentów, organizowanie schronienia, a od 01.1945 r. przerzutem przez granicę ze Lwowa do Przemyśla.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, ps.”Ryś”; wywiad wojskowy (sporządzanie planów lotnisk – Skniłów k/Lwowa, Stanisławów; obiektów niemieckich w płd-zach rejonie Lwowa); 1942-44 – zadania specjalne na terenie III obszaru AK Lwów; łączność pomiędzy Oddziałem II i V Komendy Obszaru AK Lwów; 1943-07.1944 – organizacja i prowadzenie siatki wywiadowczej do obserwacji płn rejonu Lwowa i obozu przy ul. Janowskiej;
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. Pierackiego 46
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 20.04.1945 r. w Sądowa Wisznia przez kolejowe NKGB z bronią w ręku w pociągu jadącym ze Lwowa do Przemyśla, gdzie miał zorganizować warunki przyjmowania i czasowego zakwaterowania przybywających ze Lwowa, potrzebujących pomocy żołnierzy AK
Więzienia: Lwów (więzienie kontrwywiadu Smiersz przy pl. Smolki, więzienie przy ul. Zamarstynowskiej)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony 20.10.1945 r. przez sąd specjalny NKGB z par. 58-1a, 8, 11 za przynależność do AK – 20 lat katorgi
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – 21.02.1946-08.1948 – Workutłag – łagier nr 6 – kopalnia nr 6; 08.1948-20.08.1956 r. – Rieczłag – obóz przy kopalnia nr 1 “Kapitalnaja” – w łagrach praca w kopalniach węgla kamiennego
Zapamiętani współwięźniowie: Paweł Sietlikowski, Anatol Rymaszewski, Józef Sznajder, Karol Prass, Czesław Wasilewski, Stefan Miedowski, Bernard Grzywacz, Olgierd Zarzycki, Franciszek Sitnik, Władysław Prus
Data zwolnienia: 20.08.1956 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 13.12.1956 r.
Miejsce powrotu: Bytom
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Majewski maturę zdał na tajnych kompletach we Lwowie. Po powrocie z łagrów do powojennej Polski ukończył studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1965-1970 pracował jako asystent w Katedrze Chemii Ogólnej Śląskiej Akademii Medycznej. Następnie zatrudniony jako główny technolog w Chemiczno-Kosmetycznej Spółdzielni Pracy w Bytomiu. Szykanowany przez UB. Na “Liście Workuckiej” Józefa Sznajdera – poz. 335. Zmarł w 2000 r. w Bytomiu.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 576
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP