BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Rakowski

Imię ojca: Stanisław
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1920-05-22
Miejsce urodzenia: Witebsk
Data śmierci: 2000-11-16
Miejsce śmierci: Opole
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 10’1941 r. – żołnierz Okręgu Wołyńskiego ZWZ-AK – w końcu 1942 r. mianowany dowódcą łączności konspiracyjnej Inspektoratu AK „Osnowa” w Okręgu Wołyńskim. Podczas Akcji „Burza” dowódca łączności bojowej 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej – przeszedł z Dywizją cały jej szlak bojowy.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Start”; awansowany w 1943 r. na stopień podporucznika
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany przez NKGB 13.04.1944 r. z grupą 32 oficerów i żołnierzy sztabu 27 Wołyńskiej Dywizji AK
Więzienia: Kijów
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany 17.10.1944 r. przez Wojenny Trybunał Wojsk NKWD na 20 lat ciężkich łagrów za działalność w AK
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 10.1944 r. Komi ASSR – łagry „Peczorłagu”, Obskiego ITŁ, „Minłagu”
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 06.03.1952
Zesłanie: Komi ASSR – Syktywkar
Data powrotu do Kraju: 1955
Miejsce powrotu: Opole
Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (dwukrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Młodość spędził w Łucku i zdał w 1937 r. maturę. Następnie wstąpił do Szkoły Podchorążych Wojsk Łączności w Zegrzu. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. jako kapral podchorąży w składzie 1 Pułku Łączności w 13 Kompanii Telegraficznej. 17.09.1939 r. uciekł wojskom sowieckim w Zdołbunowie i przedostał się do Łucka. Po powrocie z łagrów zamieszkał w Opolu. Od 1990 r. członek Oddziału Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Sybiraków. Zmarł w 2000 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu – Półwsi – sektor 11 L, rząd 2, grób 1_2.

źródło : „Kwartalnik” Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK nr 3/2001, Indeks Represjonowanych

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto