BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jeremi Odyński

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1929
Miejsce urodzenia: Brześć n/B
Data śmierci: 1953
Miejsce śmierci: Workuta
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: podczas okupacji niemieckiej członek „Szarych Szeregów”, członek tajnej młodzieżowej organizacji Związek Obrońców Wolności
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps.”Babinicz”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: Na skutek zdrady w 1948 masowe aresztowanie członków Z.O.W i ich rodzin
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrokiem Wojskowego Trybunału skazano na 10-25 lat katorgi
Łagry – nazwy, okres pobytu: obozy Workuty
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W sierpniu 1953 ucieczka z obozu, złapanie przez sowietów i rozstrzelanie przy bramie głównej. Przyjaciele pochowali z rozstrzelanych potajemnie w tundrze, dopiero po uwolnieniu w 1956 mogli postawić na grobach krzyże.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto