BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Zygmunt Stachowicz

Imię ojca: Adam
Imię matki: Anastazja
Nazwisko rodowe matki: Kasperowicz
Data urodzenia: 1931-02-22
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Data śmierci: 2000-02-16
Miejsce śmierci: Gdańsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: harcerz, dowódca Związku Obrońców Wolności Okręg Poleski – ostatniej organizacji niepodległościowej na Kresach Wschodnich
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Żmudzin”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Brześć nad Bugiem, ul. Internacjonalnaja 75
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany 25.07.1945 r. oraz 07.08.1948 r. z bronią w ręku w Brześciu
Więzienia: Brześć nad Bugiem
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony przez Trybunał Wojenny Wojsk MWD Brzeskiej oblasti w dniach 09-12.11.1948 r. i skazany z paragrafu 63-1, 76 i 72 KK na karę śmierci zamienioną ostatecznie na 25 lat obozów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: obozy w Ałtajskim Kraju; obwód irkucki, Ozierłag – praca przy budowie kolei bajkalsko-amurskiej i przy wyrębie lasu (lesopował) – numer obozowy – T-457
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 19.08.1955
Zesłanie: kołchoz Odelsk koło Grodna – do 10.03.1957 r.
Data powrotu do Kraju: 10.04.1957
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: odznaczenia honorowe Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Światowego Związku Żołnierzy AK; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1993 r.)
Inne informacje:

Pan Zygmunt Stachowicz po powrocie do Kraju ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1969 r. Następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w ośrodkach zdrowia, ostatnie miejsce pracy jako Państwowy Portowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku. W 1990 r. odszedł na emeryturę. Ożenił się w 1968 r. i miał trzech synów. Był czynnie zaangażowany w rejestrację Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, członek – założyciel tej organizacji kombatanckiej. Od 1991 r. był jego wiceprezesem i walnie przyczynił się do wizerunku Stowarzyszenia. Zmarł 16.02.2000 r. w Gdańsku i został pochowany na cmentarzu Centralnym-Srebrzysko w Gdańsku – kwatera TAR VII, rząd 2, grób 258.

Skany / fotografie:

1. Zygmunt Stachowicz – zdjęcie archiwalne
2. „Sprawka” sowiecka z 19.08.1955 r. – zwolnienie z łagru Z. Stachowicza
źródło : archiwum rodzinne Zygmunta Stachowicza

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto