BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Łozowski

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1925-01-25
Miejsce urodzenia: Kozłowicze pow.Grodno
Data śmierci: 2001
Miejsce śmierci: Białoruś
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz AK Okręgu Białostockiego
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps.”Pilot”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany w styczniu 1950 r. w Kozłowiczach
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony na 15 lat z paragrafu 63/1 24-70
Łagry – nazwy, okres pobytu: Czurbaj, Spask, ,Aktas, Dubowska
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 21.06.1956
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1996
Miejsce powrotu: Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto