BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Matuszczak

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25-04-1923
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 24-08-2001
Miejsce śmierci: Wrocław
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1944 r. żołnierz Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: plutonowy, ps.”Zabój”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.07.1944 r. wraz z gen. Aleksandrem Krzyżanowskim (ps. „Wilk”) – Komendantem Okręgu Wileńskiego AK – jako szofer
Więzienia: 17.07.1944-27.02.1945 – Wilno (?)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu:
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu: Wrocław
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z więzienia sowieckiego do powojennej Polski Pan Mieczysław ukończył wyższe studia muzyczne i pracował jako dyrygent-chórmistrz. W latach 1958-1979 r. był dyrygentem Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie w 1983 r. założycielem Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” i do roku 1992 jego pierwszym dyrygentem. W latach 70-tych XX w. Pan Matuszczak był również założycielem i dyrygentem chóru kameralnego Politechniki Wrocławskiej – „Wrocławscy Madrygaliści”. Zmarł we Wrocławiu w 2001 r. i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Grabiszyn – pole : 46A, rząd : 2 (1 przy obwodnicy), grób : 126.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto