BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Kluss

Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Judycka
Data urodzenia: 25/09/1922
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 1947?
Miejsce śmierci: łagier Workuta, Komi ASSR, ZSRR
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1942 r. (?) żołnierz Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK – oddziały Kedyw, oddział partyzancki AK w Puszczy Rudnickiej; po rozwiązaniu w sierpniu 1944 r. oddziałów Okręgu Wileńskiego AK celem ochrony żołnierzy przed Sowietami pozostał w oddziale samoobrony na terenie Puszczy Rudnickiej
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Orlikowski”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Puszcza Rudnicka
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany z bronią przez NKWD na ulicy Wilna w drodze w odwiedziny u rodziców pomiędzy sierpniem a grudniem 1944 r.
Więzienia: więzienie na Łukiszkach
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany na 3 lata łagrów za posiadanie broni
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-1945 (?) – Komi ASSR, Workuta – kopalnia „Kapitałka” – kucharz obozowy. Zginął zamordowany przez współwięźniów za obronę jedzenia przygotowywanego dla innych więźniów
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: nie dotyczy
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: nie dotyczy
Miejsce powrotu: nie dotyczy
Posiadane odznaczenia: brak danych
Inne informacje:

Matka Stanisława Klussa – Marianna (zwana w rodzinie Marychną) z Judyckich urodzona w Poniewieżu w 1892 r. (z ojca Ignacego Judyckiego i matki Heleny z Wieliczków) była doktorem stomatologii i miała ( prawdopodobnie w latach 1925-1930) swój gabinet w Jarosławiu. Tam przebywała z synkiem Stasiem. Ojciec Stasia – Tadeusz Kluss ur. we Lwowie w 1894 r. (z ojca Wojciecha Klussa i matki Julianny z Bieleckich) był żołnierzem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w latach 1914-1918 i porucznikiem 5 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1920. W latach 1921-1925 Tadeusz Kluss podjął studia na Wydziale Mierniczym Politechniki Lwowskiej, które ukończył dyplomem inżyniera.
W roku 1930 rodzice Stanisława przenieśli się do Wilna, gdzie matka otworzyła gabinet stomatologiczny przy ul. Bonifraterskiej 2, a ojciec pracował jako wykładowca na Wydziale Kartografii Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stanisław Kluss chodził w Wilnie do szkoły powszechnej, a następnie do słynnego Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. We wrześniu 1939 r., w chwili wybuchu II wojny światowej, Stanisław Kluss miał 17 lat. W roku 1942 (?) wstąpił wraz z ojcem Tadeuszem Klussem do Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK.
Po aresztowaniu Stanisława Klussa jego rodzice przenieśli się pod koniec wojny do Warszawy. Przesyłali nowy adres do łagru, skąd dochodziła z rzadka jakaś korespondencja. Nagle urwała się i nastąpiła kompletna, niepokojąca cisza. Rodzice Stasia czekali. Czekali do końca życia. W 1957 r. do ich mieszkania w Warszawie przybył nieznany młody człowiek (najprawdopodobniej kolega z Wilna i łagru w Workucie – Stanisław Duźniak) i przekazał informację o śmierci Stanisława, jego rzeczy osobiste i zdjęcie z łagru. Niestety rodzina nie otrzymała żadnej informacji z łagru na temat dokładnej daty śmierci Stanisława Klussa. Posiada on symboliczny grób na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Skany / fotografie:

1. Jedyne zachowane zdjęcie Stanisława Klussa – w domu w Wilnie przed II wojną światową, Stanisław przy fortepianie
2. Zdjęcie Workuty otrzymane przez rodziców w 1957 r. od nieznanego kolegi syna z ręczną jego adnotacją na odwrocie „Obóz widać w dali tzw. „Kapitałka” na pierwszym planie osiedle dla wolnych, zrobione ze starej hałdy kopalni 12-tej. Stach”
źródło: archiwum rodzinne Joanny Antoniny Bocheńskiej-Pytel

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto