BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryk Witrylak

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1920-07-07
Miejsce urodzenia: Sambor
Data śmierci: 2001-01-04
Miejsce śmierci: Zielona Góra
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz AK Okręgu Lwów
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps.”Sztylet”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany 21.12.1944 w Czukwi k/Sambora
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony na 10 lat z paragrafu 56 1a-58-10
Łagry – nazwy, okres pobytu: Rostów, Nowoczerkask, Świerdłowsk, Nowosybirsk, Dnieprowsk
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 16.06.1953
Zesłanie: do 1955
Data powrotu do Kraju: 08.12.1955
Miejsce powrotu: Zielona Góra
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Witrylak w łagrze i na zesłaniu pracował jako lekarz obozowy. Autor książki wspomnieniowej „Tak było …… : w łagrze i na zesłaniu : wspomnienia żołnierza AK”, wyd. Rodło, Zielona Góra 1995 r.
Zmarł w 2001 r. w Zielonej Górze i został pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w tym mieście – kwatera 78A, rząd 3, grób 2.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto