BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Laskowski

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Gictulia (?)
Nazwisko rodowe matki: Kuncewicz
Data urodzenia: 1924-12-20
Miejsce urodzenia: Sapuńce, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2002
Miejsce śmierci: Gdańsk ?
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1940-07.1944 r. – żołnierz Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK – początkowo Wilno – Dzielnica „A” (Śródmieście) – kurs młodszych dowódców – dowódca ps. „Andrzej”. 09.1941-12.1943 r. – Placówka Raduń, pow. Lida – dowódca drużyny; 12.1943-07.1944 r. – 77 Pułk Piechoty AK, II batalion pod dowództwem kpt. Jana Borysewicza (ps. „Krysia”), 3 kompania – dow. ppor. Kazimierz Krzywicki (ps. „Wiesław”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży, dowódca drużyny
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Sapuńce, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany 15.07.1944 r. przez NKWD w Miednikach z bronią
Więzienia: internowanie w Miednikach
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony z paragrafu 58-2-10 za walkę przeciwko sowieckiej partyzantce i dążenie do oderwania Białorusi od ZSRR – wyrok 15 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich, dożywotnie osiedlenie w Workucie
Łagry – nazwy, okres pobytu: internowanie w Kałudze; Jegorowsk; więzienie Moskwa Butyrki; Komi ASSR, Workuta – kopalnie nr 9/10 – cieśla, praca przy robotach budowlanych, kopalnia nr 11, kopalnia nr 18 – górnik, następnie kurs elektromechanika – praca na stanowisku elektryka; nr obozowy S-754
Zapamiętani współwięźniowie: Zwinogrodzki, Król, Cimaszewski, Zuba, Kozłowski, Muszyński, Zubrzycki, Jackiewicz, Kuźma
Data zwolnienia: 14.01.1956 r.
Zesłanie: 01-08.1956 r. – Komi ASSR, Workuta – kopalnia nr 18 – zastępca mechanika odcinka kopalni (oczekiwanie na powrót do Kraju)
Data powrotu do Kraju: 09.1956 r.
Miejsce powrotu: Sopot
Posiadane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania do powojennej Polski Pan Laskowski pracował jako elektryk. Zmarł w 2002 r.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto