BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Romuald Gieczewski

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1926-10-18
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 2003-05-21
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: do 1942 r. – członek Związku Wolnych Polaków w Wilnie
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany 08.02.1945 r.
Więzienia: Wilno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: oskarżony o udział w AK i uchylanie się od mobilizacji
Łagry – nazwy, okres pobytu: 31.03.1945-10.1945 – łagier Jełszanka, obw. saratowski; od 20.10.1945 r. – łagier Kutaisi, Gruzja, a następnie łagier w Astrachaniu, Rosyjska FSRR.
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 15.01.1948 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 01.1948 r.
Miejsce powrotu: Wilno
Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, Krzyż Więźnia Politycznego, Honorowa Odznaka Sybiraka, Order Męczeństwa i Zwycięstwa
Inne informacje:

Za włączenie się w pierwszych dniach II wojny światowej do ruchu oporu został wydalony z gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie. Naukę kontynuował na tajnych kompletach, zaciągnął się do ZWP, a po jego dekonspiracji ukrywał się u rodziny i znajomych.
Po powrocie z łagrów pozostał w Wilnie. Jako ekstern ukończył szkołę średnią, zdał maturę i studiował na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Technicznej w Wilnie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1952 r. Zawodowo związany był z elektryfikacją i pracami elektromontażowymi. Był cenionym fachowcem i autorem projektów innowacyjnych. Po przejściu na emeryturę w 1987 r. włączył się aktywnie w odrodzenie aktywności społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. W 1989 r. założył Polską Sekcję Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców, której prezesem pozostał aż do swej śmierci w 2003 r. Był również członkiem zarządu Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, współorganizując konferencje i sympozja, a także członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Zmarł w Wilnie w 2003 r. i został pochowany na cmentarzu w Rokanciszkach.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 577
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto