BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Lesław Osmakiewicz

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1927-09-11
Miejsce urodzenia: Drohobycz, woj. lwowskie
Data śmierci: 2007-06-08
Miejsce śmierci: Sosnowiec, woj. śląskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Maj 1943- październik 1944 r. – żołnierz Okręgu Lwowskiego AK, służba łączności w Inspektoracie płd-zach AK Drohobycz-Borysław krypt.”Ława”, Obwód AK-Drohobycz-miasto krypt.”Nafciarnia”- pluton łączników „Orlęta” – dowódcy drużyny; 11 Karpacka Dywizja AK 48 p.p 1 kompania
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ppor, ps.”Lister”; strzelec z cenzusem, dowódca drużyny łączników odpowiedzialny za organizowanie punktów spotkań i szkoleń wojskowych, ochrony punktów tajnego nauczania
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Drohobycz
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.10.1944 aresztowany przez NKWD w Drohobyczu
Więzienia: 10.1944-04.1945 r. – Drohobycz
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: po brutalnym śledztwie skazany 20.03.1945 r. przez Wojenny Trybunał NKWD w Drohobyczu na 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich z paragrafu 54-2 i 54-11 KK Ukrainy (USRR), za przynależność i działalność w AK
Łagry – nazwy, okres pobytu: 05.1945-10.1946 – obóz katorgi „Tajszetłag”, Irkuck; 11.1946-08.1949 – obóz „Sibłag”, Marińsk; 09.1949-11.1950 – obóz specłagier „Tajszetłag”, Irkuck; 11.1950-08.1954 – obóz „Kamysz-łag”, od 1953 r. w Omsku; więzień „Gułagu” Nr „A-314”
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 08.1954
Zesłanie: 08.1954-12.1955 – Sadagóra koło Czerniowiec, Ukraińska SSR
Data powrotu do Kraju: 1955-12-16
Miejsce powrotu: Nowy Sącz, Sosnowiec
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (1948 r., Londyn), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (1949 r., Londyn), Krzyż Armii Krajowej (1985 r.), Krzyż Partyzancki, Odznaka dywizyjna 11 Karpackiej Dywizji AK, Odznaka „Akcji Burza”, Odznaka „Łagiernika” i „Sybiraka”
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju w 1958 r. Pan Osmakiewicz był przesłuchiwany przez UB. Pracował jako technik chemik, technik medyczny. Zrehabilitowany 26.10.1992 r. Był członkiem także Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział w Sosnowcu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Zmarł w 2007 r. i został pochowany na cmentarzu Parafii św. Barbary przy ul. Andersa w Sosnowcu – sektor B3, rząd 5, grób 12.

Skany / fotografie:

1. Grób Lesława Osmakiewicza na cmentarzu w Sosnowcu, źródło : https://sosnowiec.artlookgallery.com/grobonet

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto