top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witold Liszka

Imię ojca: Feliks
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Balicka
Data urodzenia: 02-02-1922
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 09-03-2005
Miejsce śmierci: Kraków
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03.1943-08.1944 r. – żołnierz Okręgu Lwowskiego AK, Obwód Drohobycz, Placówka Rafineria “Polmin” – pluton dywersyjno-sabotażowy – dow. plutonu sierżant Marian Styrno (ps. “Dysk”), dow. drużyny – plut. Stanisław Mleczko (ps. “Długi”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: rafineria “Polmin” kolonia nr 11, Drohobycz, woj. lwowskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 19.03.1945 r. w nocy (wg danych Indeksu Represjonowanych – 23.03.1945 r.) przez NKWD w domu w Drohobyczu, bez broni
Więzienia: Drohobycz
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony przez Trybunał MWD z art. 54-1a i 54-11 KK USSR za przynależność do AK – wyrok z dnia 17.12.1946 r. – 5 lat łagru w Workucie i wieczna zsyłka w Krasnojarskim Kraju
Łagry – nazwy, okres pobytu: 28.09.1945-18.03.1950 – Komi ASRR – Workuta (Workutłag, Rieczłag) – obóz nr 3 – kopalnia węgla nr 3, kopalnia nr 7 – prace dołowe, transport drzewa na dół, remonty wagonetek i dźwigów kopalnianych
Zapamiętani współwięźniowie: Władysław Łukowski (Kałusz), Jędrasiak (Kałusz), Zenon Minkowski (Mołodeczno), Józef i Czesław Bowanowscy, Wiktor Korpak, Antoni Pajdak, Rychel (Borysław), Józef Liwosz (Drohobycz)
Data zwolnienia: 04.1950 r.
Zesłanie: 05.1950-1954 r. – Krasnojarski Kraj, rejon Aban, Kańsk – zimą wycinka drzew, przygotowanie do wydobywania żywicy, latem pozyskiwanie żywicy sosnowej
Data powrotu do Kraju: 1954 r. – Lwów, 1956 r. – Mołodeczno, 01.06.1957 r. repatriacja do Polski
Miejsce powrotu: Kraków
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W 1989 r. Pan Liszka spisał swoje wspomnienia i przekazał je do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Pan Witold zmarł w 2007 r. w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Grębałów przy ul. Darwina w Krakowie – kwatera : LIV, rząd : północny, grób : 17.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 546
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP