BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Gankiewicz

Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Izabela
Nazwisko rodowe matki: Kozłowska
Data urodzenia: 02/02/1892
Miejsce urodzenia: Użanka (pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie)
Data śmierci: 30/01/1967
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz AK – Rembertów
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowany przez NKWD w 1944 r. w Rembertowie
Więzienia: brak, internowanie
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944-1947 – sowieckie łagry: 1944-1946 – internowany w łagrze Borowicze; 05.07.1946-13.11.1947 – łagier Swierdłowsk
Zapamiętani współwięźniowie: Ryszard Lange – AK Rembertów
Data zwolnienia: 13/11/1947
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 14/11/1947
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Virtuti Militari V klasy (nr 162, 1920 r.), Krzyż Walecznych (1921 r.)
Inne informacje:

6 klas gimnazjum Antoni Gankiewicz ukończył w Sewastopolu. 01.11.1914 r. został powołany do wojska rosyjskiego z przydziałem do artylerii fortecznej w Sewastopolu. Stamtąd został skierowany 01.09.1915 r. do szkoły wojskowej w Odessie, którą ukończył 25.02.1916 r. i jako podporucznik został przydzielony do 34 Zapasowego Pułku Piechoty w Symferopolu. W pułku tym służył jako oficer kompanijny do 05.05.1916 r., a następnie do 01.04.1918 r. w Kierczeńskiej Straży Granicznej jako dowódca odcinka. Gdy oddział ten został rozwiązany 01.04.1918 r. przez wojska niemieckie, ppor. Gankiewicz rozpoczął działalność jako członek polskiej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej poprzedzającej sformowanie 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego. Następnie wstąpił jako ochotnik do tej dywizji – oficer kompanijny. 15.06.1919 r. przydzielony do 8 Pułku Piechoty Legionów, w którym do 22.06.1920 r. dowodził 3 kompanią. 01.04.1920 r. mianowany do stopnia porucznika. 23.06.1920 r. ranny w bitwie nad Słuczą koło wsi Czyżówka w czasie kontrataku nieprzyjaciela i odesłany do szpitala okręgowego w Krakowie. 15.07.1920 r. po powrocie ze szpitala powrócił do dowodzenia 3 kompanią 8 Pułku Piechoty Legionów. 23.12.1920 r. został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za męstwo w walkach ze swą kompanią z wojskami nieprzyjaciela w okolicach wsi Mońki w dniach 21-22.09.1920 r. W okresie 01.05-04.08.1921 r. uczestniczył w kursie w Centrum Wyszkolenia 2 Armii w Grodnie, a po kursie powrócił do macierzystego Pułku i 3 kompanii. 26.07.1921 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. W listopadzie 1921 r. przeniesiony w stopniu porucznika do rezerwy. Otrzymał nadział ziemi w osadzie wojskowej Jatwiesk (gm. Świsłocz, pow. Wołkowysk, woj. białostockie), gdzie pracował, a następnie dzierżawił ziemię, pracując w majątkach ziemskich i starając się o pracę w Straży Granicznej lub innej służbie państwowej (1933 r.).
Antoni Gankiewicz zmarł w Warszawie w 1967 r. i został pochowany na Cmentarzu Powązki Cywilne w Warszawie – kwatera 91, rząd 1, miejsce 6. Wraz z nim pochowana jest zapewne żona Maria Gankiewicz (1900-1966) oraz syn Jerzy Mieczysław (1923-1973).

źródło danych: archiwum Wojskowego Biura Historycznego – sygn. 1.482.69-6128; Spis osadników wojskowych II RP; Indeks Represjonowanych; archiwum Jerzego Lange; mapa.um.warszawa.pl – cmentarze

Skany / fotografie:

Por. Antoni Gankiewicz; źródło: archiwum Jerzego Lange

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto