BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Ludwik Buczyłko

Imię ojca:
Imię matki: Teofila
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1914-11-24
Miejsce urodzenia:
Data śmierci: 1998-12-26
Miejsce śmierci: Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: ZWZ-AK Okręg Białostocki AK Inspektorat Grodno Obwód Wołkowysk
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Ziemia”, kapral – dowódca obsługi ckm, sabotaż, zdobywanie broni, szkolenie młodszych żołnierzy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Choćkowce, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.09.1945 r. przez NKWD w Choćkowcach
Więzienia: Wołkowysk, Grodno, Orsza, Archangielsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrok Wojskowego Trybunału BSRR w Grodnie z dnia 16.11.1945 r. – 10 lat łagrów, 5 lat zsyłki i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kazachska SRR, Karaganda – osoboreżymnyje łagiera – nr obozowy III B 505
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie: Karaganda, Kazachska SRR
Data powrotu do Kraju: 11.12.1955 r.
Miejsce powrotu: Dzierżoniów
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Buczyłko zmarł w 1998 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej – sektor K8, rząd G, grób 4.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto