BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Michał Janowicz

Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Dordzik
Data urodzenia: 1924-01-04
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 05.1943 r. Okręg Wileński AK – Kompania Garnizonu – dowódca kpt Bolesław Zagórny (ps. „Jan”), bezpośredni przełożony – st.sierż. Stefan Janiczak (ps. „Wiesław”), 06.1943-05.1944 r. – strzelec ps. „Michał”; od 06.1944 r. – 5 Wileńska Brygada AK mjr. Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”), 2 pluton Mieczysława Kitkiewicza (ps. „Kitek”), drużyna Zdzisława Badochy (ps. „Żelazny”) do 07.1944 r. do rozbrojenia w Sopoćkiniach
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec ps. „Jaśmin”, amunicyjny erkaemisty „Byka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Św. Ignacego 10/12 (wówczas K.Giedrio gatve 10-12)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 16.01.1945 r. – łapanka na ulicy w Wilnie, pojmany bez broni; w trakcie przesłuchań nie przyznał się do stawianego mu oskarżenia
Więzienia: Wilno (ul. Ofiarna,od 20.01.1945 r. – Łukiszki), wywieziony do Donbasu – 22.02.1945 r.
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK – art. 58-11 RFSRR; bez wyroku sądowego skierowany do łagrów w Donbasie; Połowę transportu więźniów pozostawiono w łagrze w Dzierżyńsku
Łagry – nazwy, okres pobytu: Donbas; po 2 tygodniach 04.03-16.10.1945 r. przybył transportem do Magdalenowki, rej. dzierżyński, oblast Stalino, tam był kilkakrotnie przesłuchiwany, praca w kopalni węgla im. Woroszyłowa – pod ziemią jako zabojszczyk, po chorobie – lesogon, pod ziemią pchacz wózków z węglem; 16.10.1945 r. pognano więźniów, w tym Pana Janowicza, ok. 20 km pieszo pod konwojem do Kalininki – łagier P.F.Ł. 240/16 – kopalnia węgla, Kalininka, rejon gorłowski; 10.1945 r. – udana ucieczka z łagru w Kalinince
Zapamiętani współwięźniowie: Mieczysław Romejko-Sotkiewicz – łagier w Magdalenowce (spali na jednej pryczy), uciekli razem z Kalininki. Na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. był świadkiem wyprowadzenia z łagru w Magdalenowce ok. 100 żołnierzy AK – nigdy ich już w ZSRR, ani później nie spotkał. Nie wie co się z nimi stało.
Data zwolnienia: 10-1945 r.
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 08-12-1945
Miejsce powrotu: ucieczka z Wilna w ukryciu do Polski – Toruń; następnie odnalazł rodzinę 13.12.1945 r. – Samlin, gm. Golczewo, pow. Kamień Pomorski
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Akcji „Burza”, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Pamiątkowa Odznaka I Zgrupowania Partyzanckiego AK Okręgu Wileńskiego, Odznaka Honorowa Sybiraka
Inne informacje:

Pan Janowicz przed aresztowaniem ukończył w czerwcu 1942 r. Wileńską Średnią Szkołę Handlową.
Zdaniem Pana Michała z otrzymanych w 1997 r. od prokuratury wileńskiej kopii jego teczki z więzienia w Łukiszkach wynika, że NKWD nie wiedziało o jego działalności w AK, jedynie się jej domyślało. W łagrze w Magdalenowce Pan Michał był chory na dyzenterię (pobyt w „izolatorze”) i zapalenie opłucnej.
W czasie ucieczki z łagru Kalininka na skutek obławy zorganizowanej przez kolejową milicję Pan Janowicz rozdzielił się z współtowarzyszem – Panem Sotkiewiczem i w ciągu 10 dni samotnie dotarł do Wilna. Z kolegą zobaczył się już ponownie na miejscu w Wilnie. W Polsce nigdy się nie spotkali. Pan Janowicz nie wie czy wyjechał z Wilna. Po powrocie do Wilna Pan Janowicz nie zastał w mieście rodziny. Ukrywał się dzięki kolegom, głównie Leszka Iwaszkiewicza znanego mu z „handlówki”. On skontaktował Pana Michała w 11.1945 r. z kierownikiem transportu nr 73 „szpitalnego”. Dzięki temu wyjechał on 28.11.1945 r. z Wilna bez dokumentów, ukryty przez siostry zakonne opiekujące się chorymi.
Po przyjeździe do Kraju pracował jako technik-ekonomista. Z uwagi na szybki wyjazd z Wilna po ucieczce nie był nękany przez UB.
Przekazał swoje wspomnienia z uwięzienia i pobytu w łagrach do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta. Wspomnienia z działalności w Okręgu Wileńskim AK przekazał w Krakowie Panu prof. Leszkowi Bednarczukowi.

Skany / fotografie:

1. Postanowienie NKWD LSRR o aresztowaniu M. Janowicza, Wilno, 16.01.1945 r.
2. Sprawka (informacja archiwalna) ze śledztwa M. Janowicza prowadzonego przez NKWD, 16.01.1945 r.
3. Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki ze śledztwa M. Janowicza, 16.01.1945 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto