BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Danuta Janina Ciesielska

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1923-11-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Data śmierci: 1998-12-31
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1939-42 – Związek Wolnych Polaków, 1942-43 – Związek Walki Zbrojnej, 1943-45 Okręg Wileński AK – Kedyw Garnizonu m. Wilno, Dzielnica A i B – mjr Władysław Zarzycki (ps. „Rojan”), kpt. „Kotek”, kpt „Szmal”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. w latach 1939-42 – „Danka”, „Dołęga”, „Ślepowron”, „Lelicińska”, „Mosurska”; w ZWP – dowódca drużyny, sekcja wydawnicza „Za Naszą i Waszą Wolność” – kolportaż, powielanie, szkolenie ideologiczne i wojskowe ; 1943-45 – starszy strzelec, Komenda Sanitarna Dzielnic A i B Wilno; 06-17.07.1944 r. – szef Szpitala Polowego AK ul. Sosnowa/Giedymina, Zwierzyniec, Wilno
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: 1934-1944 Wilno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.1944 przez NKWD
Więzienia: 11.1944-05.1945 – Wilno (ul. Ofiarna)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w walkach o Wilno w szeregach AK wyrokiem sądu NKGB w Wilnie – 5 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 15.05.1945-11.1946 – Saratow – Jełszanka, Astrachań, Krasnoarmiejsk – gruźlica płuc po pobycie w więzieniu
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 11.1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 11.1946
Miejsce powrotu: Toruń (transport repatriacyjny nr 56)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (niezweryfikowany, nadany w lipcu 1944 r. przez mjr Zygmunta Zarzyckiego (ps. „Rojan”); Krzyż Kawalerski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki (1981), Złota Syrenka za pracę społeczną w Warszawie (1970)
Inne informacje:

Pani Danuta była kilkakrotnie więziona przez NKWD – poza aresztowaniem w 1944 r., za strajk szkolny w Wilnie została aresztowana na początku wojny przez litewską Sauginę i była więziona na wileńskich Łukiszkach w okresie 12.1939-04.1940 r. Następnie była także więziona w więzieniu Zaułek Ignacowski w Wilnie w okresie 07-08.1940 r. za niegłosowanie o utworzeniu Litewskiej SRR.
Po powrocie do Polski w 1947 r. była krótko aresztowana przez UB za rzekomą przynależność do „WiN”.
Dwóch braci Pani Ciesielskiej także było łagiernikami :
1. Wojciech Ciesielski zginął w transporcie w marcu 1945 r. do Saratowa – jego ciało zostało wyrzucone z pociągu koło miasta Gorki
2. Zbigniew Szelking (1928-1991) – po 12 latach powrócił do Polski z łagru w Norylsku.
Pani Ciesielska ukończyła studia wyższe i pracowała jako prawnik, redaktor. W 1987 r. wydała w Londynie swoje wspomnienia „Była taka szkoła” (o strajku szkolnym i gimnazjum w Wilnie).
Pani Danuta zmarła w 1998 r. i została pochowana na Powązkach Wojskowych – kwatera H III, rząd 2, grób 16/17.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto