BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stefan Chodyko

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1920-04-11
Miejsce urodzenia: Dubinki, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.10.1939-17.07.1944 – SZP-ZWZ-AK – Okręg Wileński – Wilno Śródmieście – dzielnica D, II rejon, 1 batalion Pułk „Chrobrego”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Grunwald”, „Topór”; sierżant, dowódca plutonu; działalność dywersyjno-sabotażowa; 1942-12.1943 Zakłady Zbrojeniowe w Wilnie – wykradanie uzbrojenia (granty, amunicja, pistolety maszynowe itp); 01-07.1944 – praca w terenie
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 24.10.1944 r. przez NKGB w Wilnie
Więzienia: Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrok Wojennego Trybunału tzw. trojki w Wilnie za przynależność do AK – 10 lat łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – 05.1945-1947 – Uchta; 07.1947-1954 – Inta
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1954 r.
Zesłanie: Komi ASSR – Inta
Data powrotu do Kraju: 12.1955
Miejsce powrotu: Toruń
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych , Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami , Krzyż AK (Londyn), Krzyż Partyzancki, Medal za udział w Wojnie 1939 r.
Inne informacje:

Pan Chodyko po powrocie do Polski z zesłania uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako ślusarz. Jego żona – Stanisława Chodyko także była aresztowana przez NKGB za przynależność do AK w Wilnie, była więźniem łagrów sowieckich i w tym samym roku powróciła do Polski).

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto