BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Dojlidko

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913-12-16
Miejsce urodzenia: Kolonia Soliski, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2006-12-24
Miejsce śmierci: Gryfice
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Pasek”, zdobywanie broni, szkolenia
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: kol. Soliszki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 16.05.1945 przez NKWD w kolonii Soliszki
Więzienia: Raduń, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: wyrok Trybunału Wojennego wojsk NKWD Narodowego Komitetu Spraw Wewnętrznych obwodu grodnieńskiego z 26.10.1945 r. – 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: do 15.12.1949 – obw. archangielski; 03.01.1950-31.08.1954 – Kazachska SRR, Karaganda – łagier nr III D 202
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1954-08-31
Zesłanie: 01.09.1954-12.1955 – Kazachska SRR, Karaganda
Data powrotu do Kraju: 1955-12-11
Miejsce powrotu: Gryfice
Posiadane odznaczenia: brak
Inne informacje:

Pan Dojlidko w latach 1935-1936 odbył służbę wojskową jako kanonier telefonista.
Pan Antoni zmarł w 2006 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Dąbskiego w Gryficach – sektor III, rząd 2, grób nr 13

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto