BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Karol Tadeusz Jankowski

Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Popilna
Data urodzenia: 1923-11-04
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 2002-08-11
Miejsce śmierci: Gdańsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1941-1942 – ZWZ; 1942-1944 – Okręg Lwowski AK – 11 Karpacka Dywizja AK – dowódca ppłk Pacan-Krzemiński (ps. „Andrzej”) – działalność partyzancka na terenie Stryj-Drohobycz-Daszawa-Żydaczów-Stanisławów-Lwów
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik AK, ps. „Żelazo”; po przeszkoleniu przydzielony do „Kedywu”, ukończył kurs podchorążych; w czasie Akcji „Burza” – akcje sabotażowo-dywersyjne
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Stryj, ul. Dobrowlańska (?) 28
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 18.12.1944 r. – przez NKWD na terenie Stryja
Więzienia: Stryj, Lwów (ul. Sądowa)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK – art. 54-2, 54-11 i 54-21 KK USRR; wyrok Wojennego Trybunału NKWD z 15-16.02.1945 r.; kara śmierci zamieniona na 20 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Inta Wielka; od 1945 r. Workuta – kopalnia węgla nr 2 do 1946 r., kopalnia nr 12, 14, 16 do 1956 r. – praca w kopalniach pod ziemią, po ukończeniu kursu elektromechaników od 25.04.1951 r. pracował jako mechanik kopalni. Zwolniony z kopalni nr 12
Zapamiętani współwięźniowie: Karol Pros (?), Olgierd Zarzycki, Kazimierz Jankowski (brat), Adam Galiński, Franciszek Król, Mirosław Hentosz, Zbigniew Lis, Kazimierz Zygulski
Data zwolnienia: 05-03-1956
Zesłanie: 03-07.1956 – zesłanie w oczekiwaniu na dokumenty
Data powrotu do Kraju: 28-07-1956
Miejsce powrotu: Grabanów koło Białej Podlaskiej (Punkt Repatriacyjny); Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami AK (Londyn), Medal Wojska AK (trzykrotnie, Londyn), Krzyż AK (Londyn), Krzyż Partyzancki, Krzyż 11 Karpackiej Dywizji AK, Krzyż Obrony Lwowa, Krzyż Akcji „Burza”
Inne informacje:

Pan Jankowski w kampanii wrześniowej 1939 r. walczył z bronią w ręku w Przysposobieniu Strzeleckim POW.
Według zaświadczenia z Archiwum Państwowego obwodu lwowskiego Ukrainy wynika, że Pan Jankowski poza 20 latami ITŁ został skazany na konfiskatę mienia, a z łagrów powrócił 05.09.1956 r.
Po powrocie do Kraju Pan Karol ukończył studia wyższe i pracował jako ekonomista. Zmarł w 2002 r. i został pochowany na cmentarzu Centralnym – Srebrzysko w Gdańsku – rejon V, kwatera POL IV, rząd 4, grób 1.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie Archiwum obwodu lwowskiego potwierdzające skazanie i pobyt K. Jankowskiego w łagrach ZSRR, 05.02.1993 r.
2/3. Ankieta ewidencyjna repatrianta nr 3795 K. Jankowskiego, PR Grabanów

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto