BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Leon Domeyko

Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Aleksandra
Nazwisko rodowe matki: Wojszwiłło
Data urodzenia: 1912-06-28
Miejsce urodzenia: Mińsk, ZSRR
Data śmierci: 1989-01-29
Miejsce śmierci: Opole
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 01.04.1942 r. Okręg Nowogródzki ZWZ-AK, rejon Zdzięcioł; 03-15.07.1944 r. 77 Pułk Piechoty AK 8 batalion „Bohdanka”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Kontrym”, „Odachowski”; chorąży – praca organizacyjna rejonu Zdzięcioł, gromadzenie broni, szkolenie zaprzysiężonej młodzieży, organizacja przyszłego batalionu „Bohdanka”; następnie służba w batalionie
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: majątek Zybortowszczyzna, poczta Zdzięcioł, pow. Nowogródek
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 15.07.1944 rozbrojony przez oddziały Armii Czerwonej
Więzienia: Miedniki, Kaługa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: bez wyroku
Łagry – nazwy, okres pobytu: 07-30.08.1944 r. – Kaługa; 01.09.1944-02.1946 r. – Średniaki
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 02.1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: połowa 02.1946 r.
Miejsce powrotu: Opole
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (nr 36311, Londyn 1949 r.), Medal Wojska (trzykrotnie, nr 35867, Londyn 1948 r.), Krzyż AK (nr 33429, Londyn, 1985 r.), Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (Londyn, 1985 r.)
Inne informacje:

Pan Domeyko w kampanii wrześniowej 1939 r. w okresie 01.09-03.10.1939 r. walczył w szeregach 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich jako dowódca plutonu.
Po powrocie z zesłania Pan Leon miał pod koniec życia bardzo poważne problemy ze zdrowiem związane m.in. z chorobą kręgosłupa. Zmarł w 1989 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Półwsi, ul. Cmentarna – sektor 13b, rząd 4, grób 37.

Skany / fotografie:

Leon Domeyko – zdjęcie z czasów młodości, źródło : archiwum Barbary Domeyko-Gabor

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto