BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Aleksander Gwardiak

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1920-07-26
Miejsce urodzenia: Ostróżne, gm. Szumowo, pow. Łomża
Data śmierci: 2010 lub 2011
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki ZWZ-AK Inspektorat Łomża
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Berdan”; plutonowy; przerzuty ludzi, prasy, pieniędzy, broni itp. na trasie Jasienica-Tabądź
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Żabikowo, gm. Szumowo, pow. Łomża
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.09.1944 r. przez NKWD
Więzienia: 29.09-31.10.1945 r. – Łomża
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: bez wyroku
Łagry – nazwy, okres pobytu: brak
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 31.10.1945 r.
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie dotyczy
Miejsce powrotu: nie dotyczy
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (nadany przez dowódcę Okręgu Białostockiego AK), Krzyż Srebrny z Mieczami, Medal Wojska (czterokrotnie), Krzyż AK, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. – wszystkie zweryfikowane w Londynie
Inne informacje:

Skany / fotografie:

informacja o śmierci Kwartalnik nr 1/2012

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto