BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Jaroszewski

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Śrzednicka
Data urodzenia: 1913-12-31
Miejsce urodzenia: Rogóźno, pow. Łask, woj. łódzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: do 1942 r. ZWZ Wilno – dowódca Marek Szymański (Hubalczyk), Organizacja Harcerska 0150 – Antonina Świdzińska; 1942-1944 – 2 Zgrupowanie, 1 Wileńska Brygada AK – dowódca por. Czesław Grombczewski (ps. „Jurand”), 5 kompania, pluton „Chudziaka”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Brat”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Kalwaryjska 164/2
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.07.1944 r. – rozbrojenie oddziału przez Armię Czerwoną
Więzienia: Miedniki
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK – internowany, ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: obóz jeniecki Kaługa; Malejcha – lasy, okręg jegorowski 27 kilometr – załadunek drzewa na wagony; Kaługa – praca na kotłowni „Sor Bolnicy”, robotnik rolny w „Komandirowce”, powrót do Kaługi z uwagi na bardzo zły stan zdrowia. Zwolniony z łagru w okolicach Czernichowa 06.01.1946 r.
Zapamiętani współwięźniowie: M. Jarmołowicz, Markoty (?), L.Trumpakań (?, ps. „Lerk”), M.Łuc (ps. „Miszka”), B.Ładysz, W.Mincewicz, Halek, Burzyński, Jan i Henryk Pietkiewicze, Henryk Nowosielski i wielu innych z 1 Batalionu AK w Kałudze sformowanego z żołnierzy AK
Data zwolnienia: 06-01-1946
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 09-01-1946
Miejsce powrotu: Biała Podlaska
Posiadane odznaczenia: Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgów Wileńskiego „Wiano” Nowogródzkiego „Nów” (1984 r.); Honorowa Odznaka Żołnierza 1 Wileńskiej Brygady AK im. „Juranda” (1989 r.)
Inne informacje:

Przed aresztowaniem – technik elektryk. Po powrocie do Kraju pracował na stanowisku inżynier elektryk.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie MBP o zwolnieniu M. Jaroszewskiego z łagru, Warszawa, 14.01.1946 r.
2. Zaświadczenie uzyskania przez M. Jaroszewskiego Honorowej odznaki żołnierza 1 Wileńskiej Brygady AK im. „Juranda”, Warszawa, 13.07.1989 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto