BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Adolf Jańczyk

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1929-05-03
Miejsce urodzenia: Bastuny, pow. Łuniniec, woj. poleskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Poleski AK – Inspektorat Wschodni, Obwód Łuniniec
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Zytko”; szeregowy, łącznik, udział w akcjach
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: 1945-1949 – Bastuny, pow. Łuniniec
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1949 r. przez NKWD
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany wyrokiem Sądu Wojennego w Grodnie – 25 lat łagru i 5 lat zsyłki
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – Inta – łagier nr 388/13
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: brak danych
Zesłanie: Komi ASSR – Inta
Data powrotu do Kraju: 02.1957 r.
Miejsce powrotu: Świdnica
Posiadane odznaczenia: brak
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto