Głosujesz Decydujesz – Referendum o Polsce

5 min czytania

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej podjął decyzję o wzięciu udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej referendum ogólnokrajowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) – Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Jedną ze spraw publicznych niewątpliwie jest udział w referendum. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851, z późn. zm.) w art. 37 stanowi, kto może brać udział w kampanii referendalnej oraz czym jest kampania referendalna. Nasi przodkowie, członkowie AK, walczyli o to i marzyli o tym, aby Polacy mieli prawo do decydowania i samostanowienia. Referendum to ważny dzień, ale przede wszystkim święto demokracji. To na nas, Polakach, spoczywa obowiązek podjęcia decyzji o przyszłych losach Polski.

Głosujesz – decydujesz o Polsce dla przyszłych pokoleń

„Naród bez szanowania i kultywowania własnej historii, bez pamiętania o swoich korzeniach traci swoją tożsamość. Taki Naród, który nie pamięta swojej historii nie rozwija się tylko musi umrzeć” (Fragment Testamentu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej ). 15 października oddaj swój głos w referendum i zdecyduj o dalszej historii Polski.

Dzisiejsze czasy, w jakich przyszło nam żyć, z jednej strony ukazują nam wolną, niepodległą i dumną Polskę, z drugiej uświadamiają nam, że dbanie o Naród trzeba codziennie pielęgnować i wzmacniać jego ducha, by nie popadł w zapomnienie. Jako Stowarzyszenie od 28 lat zachowujemy w pamięci Narodu etos Armii Krajowej bohatersko walczącej w trudnych warunkach z dwoma okupantami – niemieckim i sowieckim o niepodległość Polski. Odtwarzamy i zachowujemy dla następnych pokoleń dokumentację obrazującej metody wyniszczania i zniewalania Polaków. Dziś możemy jasno powiedzieć, że sowiecki wróg (współczesna Rosja) znowu podnosi rękę na Polskę. Widzimy, co dzieje się na Ukrainie, która została bestialsko zaatakowana przez Rosję. Dlatego Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, jak również dba o to, by Polacy mogli czuć się w swojej Ojczyźnie Polakami. Zobowiązania, jakie mamy w stosunku do naszych bohaterów: żołnierzy Armii Krajowej, obligują nas do podjęcia za wszelką cenę walki o ducha narodu polskiego, zwłaszcza młodego pokolenia, które musi pamiętać i wzmacniać swój patriotyzm.

Polska, która dziś jak nigdy dotąd jest na drodze największego rozwoju gospodarczego w swojej historii, może stać się – wreszcie – pionierem wśród państw Europy środkowo-wschodniej. Tym państwem, o które tak walczyli i ginęli żołnierze Armii Krajowej. Bo to za taką Polskę, osadzoną  w polskiej historii i chrześcijaństwie, oddawali życie żołnierze AK. Dziś, gdy nasza Ojczyzna atakowana jest na wschodniej granicy przez żołnierzy proputinowskiego Łukaszenki, wykorzystującego do tego celu imigrantów z krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu, gdzie dokonuje się atak hybrydowy, gdzie posługuje się współczesnymi „targowiczanami”, musimy mocno opowiedzieć się za obroną naszej  granicy!

Dlatego tak ważne jest nadchodzące referendum, które odbędzie się 15 października w całej Polsce. Ten jeden z najbardziej demokratycznych aktów, zdecyduje o przyszłości Polski i tego, czy nasze młode pokolenie, będzie żyło w czasach bezpiecznych, czy w poczuciu nieustającego zagrożenia. 4 pytania referendalne: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? – służą temu, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach. Jak pamiętamy z historii, są w naszej Ojczyźnie niektóre środowiska, które – nawet dla szlachetnych pobudek – oddają władzę nad polskim narodem w obce ręce. Prof. Andrzej Nowak – wybitny polski historyk – mawia, że „lekcja targowicy jest czymś współczesnym. Nie można spiskować z obcymi dworami, nawet jeśli przyjmuje się najszlachetniejsze intencje. Taki błąd kończy się tragedią wspólnoty historycznej, której częścią jesteśmy wszyscy”. Dlatego naszym obowiązkiem, jako spadkobierców Żołnierzy Armii Krajowej jest uczestnictwo w referendum 15 października i opowiedzenie się za tym, by Polska trwała, wzmacniała swoje bezpieczeństwo i nie oddała nawet kawałka polskiej ziemi pod rządy „obcego dworu”.

15 października oddaj swój głos i zadecyduj o dalszej historii Polski. My nie mieliśmy tego prawa. 

Głosujesz – decydujesz o przyszłości narodu polskiego!

Udostępnij ten Artykuł