Dyrektor oddziału z siedzibą w Białymstoku – Grażyna Złocka- Korzeniewska, kontakt tel: 511-212-704

 

Zastępca dyrektora – Barbara Świętońska, kontakt tel: 604-537-572, e-mail: barbaraswietonska@gmail.com

 

Najbliżsi współpracownicy: