POLSKIE TERMOPILE – SURKONTY 1944

Raport szczegółowy o zagrożeniu rejonów zachodnich obwodów Białoruskiej SRS przez polskie nacjonalistyczne bandy powstańcze

Ważne!

Raport szczegółowy o zagrożeniu rejonów zachodnich obwodów Białoruskiej SRS przez polskie nacjonalistyczne bandy powstańcze

Stan na 28 VIII 1944 r.

Fragment raportu NKGB Bialoruskiej SRS z 28 sierpnia 1944 r. o operacjach przepro-wadzonych w sierpniu 1944 r. przeciwko Armii Krajowej w tzw. zachodnich obwodach Białoruskiej SRS, dotyczący walk w Poddubiczach i Surkontach.Rejony zachodnich obwodów BSRR zargrożone są przez polskie nacjonalistyczne formacje band powstańczych.

Szczególnie zagrożone tymi formacjami są: lidzki, raduński, woronowski [sic - werenowski], iwski, juraciski, wołożyński, iwieniecki, żołudzki, wasiliski i mostowski rejony Baranowickiego Obwodu [obłasti]; skidelski i sopoćkiński rejony Grodzieńskiego Obwodu. [...] Od czasu oswobodzenia tych rejonów zod niemiecko - faszystowskich zaborców przez oddziały Armii Czerwonej, przeprowadziliśmy działania bojowe przeciw polskim i ukraińskim bandyckim grupom jak następuje:

19 sierpnia w pobliżu wsi Poddubicze i Borowe w rejonie raduńskim Litewskiej SRR graniczących z rejonem raduńskim obwodu baranowickiego, oddziały Wojsk Wewnetrznych okręgu białoruskiego pod dowództwem komendanta wojskowego majora Kurdiukowa wraz z przydzielonymi mu pracownikami operacyjnymi Naczelnika Raduńskiego Rejonowego Oddziału NKWD Czikina i operacyjnymi pracownikami Narkomata [Ministerstwa?] Wewnętrznych Spraw SRS majora bezpieczeństwa państwowego Mindlina i pplk. Jefimowa, przeprowadzono operację bojową w celu okrążenia i zniszczenia dwóch polskich grup bandyckich pod dowództwem majora „Jaremy” [Czesław Dębicki] i kapitana „Bustromiaka” [Bolesław Wasilewski] o ogólnym stanie do 150 ludzi.

W rezultacie 2-godzinnej walki zabito 41 bandytów [sic], wzięto do niewoli 7, w tym 1 kaprala, 1 starszego podoficera, 1 starszego strzelca, 1 sanitariusza. Wzięto następujące zdobycze: 3 ręczne karabiny maszynowe, 5 pistoletów maszynowych [automatów], 1 rewolwer, 2 karabiny, 6 granatów.Ponadto w wyniku ostrzału podpalono magazyn zaopatrzeniowy bandy.

Nasze straty: poległ w wyniku przypadkowego strarzału z uszkodzonego automatu - 1, rannych - 4. Opróćz tego, w czasie walki banda do niewoli 1 żołnierza, który znajdował się u nich przez kilka godzin i po jednym dniu został zwolniony. Banda zabrała mu mundur i dokumenty.

Banda pod dowództwem kpt. „Bustromiaka” korzystając z silnego zamglenia przeniknęła poprzez stanowiska bojowe naszych oddziałów i poszła w kierunku wsi Surkonty rejonu raduńskiego. 21 sierpnia br. została przeprowadzona powtórna operacja dla zniszczenia tej bandy. W wyniku walki trwającej 5 godzin zabito 53 bandytów [sic], wzięto do niewoli [...]. Wśród trupów zabitych zostało rozpoznanych przez wziętą do niewoli uczestniczke tej bandy Kolendo Eleonorę 6 oficerów: major „Kotwicz” - dowódca polskiego bandyckiego powstań-czego zgrupowania lidzkiego okręgu, porucznik „Jary”, komendant batalionu kapitan „Saw-czyk” [?], rotmistrz „Ostroga”, podporucznik „Wilk” i 6 młodszych oficerów [podchorążych ? - red.].

Banda w czasie boju wykazywała aktywną postawę. Do czasu nadejścia posiłków z RPG […], przechodziła do kontrataków. Będąc uzbrojona w znacznej części w broń maszynową, ostrzeliwała nasze pododdziały zmasowanym ogniem broni maszynowej, w następstwie czego podczas tej operacji ponieśliśmy znaczne straty: 18 zabitych, w tej liczbie komendanta 2 kompanii 32 zmechanizowanego pułku strzeleckiego młodszy lejtnant Korniejko, zastępca naczelnika raduńskiego R[ejonowego] O[ddziału] NKWD d/s milicji tow. Bleskin, 2 sierżan-tów i 14 szeregowych.

Wzięto następującą zdobycz: ręcznych karabinów maszynowych - 6, automatów - 3, karabinów - 22, rewolwerów - 14, granatów - 10, różnych naboi - 780 [sztuk]. Oprócz tego zdobyto dokumenty sztabowe, pieczęcie, dokumenty osobiste 32 zabitych i maszynę do pisa-nia. W ten sposób ta grupa bandycka w sile około 60 ludzi została całkowicie zlikwidowana, jednak wśród zabitych nie rozpoznano jej dowódcy kapitana „Bustromiaka” podczas identyfikacji trupów. […]

logo image

STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.