POLSKIE TERMOPILE – SURKONTY 1944

UPAMIĘTNIENIA

BOHATEROWIE
VARIA

STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OD 2012 R. ORGANIZUJE UROCZYSTOŚCI W ROCZNICĘ
BITWY POD SURKONTAMI NA CMENTARZU WOJENNYM W SURKONTACH I OKOLICZNYCH CMENTARZACH. STARANIEM STOWARZYSZENIA W UBIEGŁYCH LATACH I W ROKU BIEŻĄCYM ZOSTAŁY ODNOWIONE MIEJSCA PAMIĘCI ZWIĄZANE Z NOWOGRÓDZKĄ AK NA TERENIE GRODZIEŃSZCZYZNY I NOWOGRÓDCZYZNY, W TYM SAMOTNY GRÓB SANITARIUSZKI I ŁĄCZNICZKI ODDZIAŁU "KOTWICZA" EUGENII MYSZKÓWNY, POLEGŁEJ 21 SIERPNIA 1944 R. W SURKONTACH.logo image

STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.