O XXXIV Międzynarodowym Zjeździe Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w TVP Polonia

W TVP Polonia o XXXIV Międzynarodowym Zjeździe Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej rozmawiają

Mariusz Batorowicz Mariusz Batorowicz