ZBIÓRKA DARÓW NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2014r „POLACY – KRESOWYM STRACEŃCOM”
(Warszawa, Wołomin, Sejny, Wielka Brytania, Białystok, Kraków, Augustów)

5 min czytania

1Dary od nas to znak pamięci dla tych, którzy pozostali, oraz urodzili się na Kresach Wschodnich

W związku z nadchodzącym Świętami Bożego Narodzenia zwracamy się z apelem do ludzi dobrej woli o dar serca w postaci artykułów spożywczych, które będą zbierane w dniach od 2 do 10 grudnia w następujących miastach:

1. Wołomin –  Miejski Dom Kultury, ul Mariańska 7- zbiórka od 4 do 8 grudnia

Koordynator akcji – Monika Brzezińska tel:  501 001 616, mail: monika.brzezinska@op.pl

 

2. Sejny – zbiórka od 2 – 10 grudnia

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul Łąkowa 1

Koordynator akcji – Barbara Kuklewicz tel: 724 141 859

b) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, ul Konarskiego 23

c) Parafia Nawiedzenia Najświętszej  Maryi Panny w Sejnach, plac św. Agaty 1, 16-500

d) Gimnazjum nr 1 w Sejnach koordynator Anna Modzelewska

e) Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami koordynator Eugenia Milewska

f) Szkoła Podstawowa w Karolinie- Koordynator Lucyna Fidrych

g) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży koordynator Emilia Gryguć i Michał Michalski

h) Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Koordynator: Teresa Ziniewicz Tur

 

3. Warszawa – Wydział Leśny SGGW- zbiórka od 5 do 9 grudnia, godz. 10:00-19:00

Koordynator akcji- Urszula Zajączkowska, tel: 888 21 97 82, mail: ula@botanik.pl

 

4. Białystok

a) I LO im.  Adama Mickiewicza przy ul Brukowej 2,

Koordynator:  Barbara Podlewska- tel: 601 669 414 (tylko na terenie szkoły zbiórka pieniężna)

 

5. Kraków

Koordynatorzy:  Tomasz Rzepecki – tel: 506-559-468 mail: wehr@interia.pl

Marcin Bieńkowicz- tel:500-246-492 mail: marcin.bienkowicz@gmail.com

 

6. Gmina Augustów

Koordynator: Małgorzata Bielang tel: 697 73 00 72 malgorzata.bielang@gmail.com
Zbiórka odbędzie się w szkołach Gminy Augustów w dniach 2-12 grudnia. Paczki zostaną zgromadzone w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51 w dniu 11 grudnia,

 

7. Augustów
Koordynatorzy: Danuta i Zbigniew Kaszlej –tel: 507 248 628 kaszlej@wp.pl

Robert Raczkowski, tel: 512 619663 rob.raczkowski@gmail.com
Zbiórka od 1do 15 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1

 

8. Suwałki
Miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. gen. Zygmunta Podhoreckiego, ul. Kościuszki 36/38.
Koordynator akcji: Jarosław Schabieński.

Zbiórka odbędzie się także w Kuźnicy Białostockiej.

Można również dokonywać wpłat na konto: PKO BP II O/Warszawa 71 1020 1026 0000 1502 0015 5093 ( z dopiskiem: paczka 2014) dla ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy  żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych oraz innych bardzo biednych polskich rodzin), z których większość za walkę o Niepodległość Polski młodzieńcze lata spędziła w niewoli okupanta sowieckiego, w okrutnych warunkach łagrów syberyjskich za kołem podbiegunowym polarnym w Workucie, Incie, Norylsku, Kołymie, Magadanie i innych obozach śmierci. Przed aresztowaniem żyli na polskich ziemiach nad Niemnem w Grodnie, Lidzie, Nowogródku, Wołkowysku, Brześciu, we własnych miastach, siołach, dworkach, chatach, a także na terenach dzisiejszej Litwy i Ukrainy.

Tam były ich korzenie, tam się urodzili i do tej polskiej ziemi byli przywiązani całym sercem.

Podziemie niepodległościowe na Kresach Rzeczypospolitej było bardzo silne. Okupant sowiecki, któremu władze PRL przekazały umową z 26.07.1944 r. jurysdykcję nad polskimi żołnierzami z AK i innych struktur Polski Podziemnej mordował polskich dowódców – komendantów, kadrę oficerską i część żołnierzy, a innych skazywano wyrokami Trybunałów Wojennych na długoletnie łagry syberyjskie o obostrzonym rygorze – najczęściej na 25 lat, a więc na śmierć, bo w najcięższych warunkach upokorzeń, o głodzie, potwornie ciężkiej pracy w kopalniach, wyrębie tajgi, budowie dróg i „kolei do nikąd” szanse na przeżycie były żadne.

Skazanych wywożono w bydlęcych wagonach i część z nich przewożona zimą umierała z zimna i głodu już po drodze.

Po tzw. odwilży, po śmierci Stalina w latach 1955-1957 wielu z nich nie dostało zgody na repatriację do Polski, a polskie Kresy z mocy zajęcia przez okupanta sowieckiego i traktatu w Poczdamie zostały włączone do ZSRR. Z uwagi na kordon graniczny nie mieli szans na przedostanie się do Polski i pozostali tam na swojej, ale okupowanej ziemi. Nawet gdy Polska uzyskała niepodległość w 1990 r. nie zapewniono im powrotu i życia w godnych warunkach w Polsce.

Żyją w biedzie, w nadzwyczaj ciężkich warunkach i cieszą się kiedy rodacy o nich pamiętają. Prawda historyczna o tych polskich bohaterach, żołnierzach wyklętych, którzy nie pogodzili się z odebraniem Polsce tych ziem i walczących do 1953 r. przez wszystkie lata PRL była zakłamana. Władze komunistyczne wykreśliły ich w ogóle z dziejów Polski, a temat o zbrodni katyńskiej, która w przedłużonym ciągu trwała do 1953 r. był tematem tabu aż do 1990 r.

Należy o nich pamiętać, bo jak powiedział poeta – Adam Mickiewicz

„Jeżeli  zapomnimy o nich,
Niech Bóg zapomni o nas”

4

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej

zbiorka-plakat-BożeNarodzenie-2014

Udostępnij ten Artykuł