Miejsca pamięci ustanowione dzięki staraniom Stowarzyszenia:

 

–  tablica pamiątkowa w Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Kaliskiego 49 w Warszawie (2006 r.)

 

 

 – pomnik poświęcony żołnierzom AK więzionym w łagrach workuckich, znajduje się on  w  niegdyś głównej a dziś już opustoszałej części miasta tzw. Rudniku (1997 r.) 

(zdjęcie Aleksandra Kałmykowa) 

 pomnik ma zostać odnowiony w tym roku

 

– pomnik poświęcony Polakom więzionym w łagrach workuckich, znajduje się on  przy kopalni „Workutinskaja” powstałej z połączenia dawnych kopalni nr. 40 i  nr. 1 (1997 r.)

 

(zdjęcie Aleksandra Kałmykowa)

 

Mieliśmy także pośredni wkład w pomnik poświęcony wszystkim ofiarom represji sowieckich, który również znajduje się w Workucie.