Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny w Warszawie –

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi pod przewodnictwem prezes kpt. Weroniki Sebastianowicz,

Okręg Nowogródzki Armii Krajowej pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Krajewskiego,

Okręg Wileński pod przewodnictwem prezesa Janusza Bohdanowicza,

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie,

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

Fundacja Ośrodek KARTA — niezależna organizacja pozarządowa, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (XX wiek), niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji,

Burmistrz Dzielnicy Warszawa – Bemowo,

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Sejnach,

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce k/Augustowa.