życiorysy

Jan Piwnik ps. „Ponury”

Rys biograficzny Jana Piwnika (ps. "Donat", "Ponury") legendarnego dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej

Ppor. Czesław Zajączkowski ps. „Ragner”

Ppor. Czesław Zajączkowski ps. „Ragner” i Zgrupowanie „Południe”. " - Więc jakiż

Por. Jan Borysewicz „Krysia”

Jan Borysewicz pochodził z Kresów. Tu dorastał, uczył się. Na Nowogórdczyźnie przyszło

Gen. Aleksander Krzyżanowski „Wilk”

Aleksander Krzyżanowski znany pod pseudonimem „Wilk”, komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. Mimo wysokich

Mjr. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

Wojna Zygmunt Szendzielarz urodził się 12 marca 1910 roku w Stryju (dzisiejsza

Ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”

Maciej Kalenkiewicz ps. "Jan Kaczmarek", "Franciszek Tomaszewicz", "Bóbr", "Kotwica", "Kotwicz", "Jan Kotwicz",

Por. Anatol Radziwonik „Olech”

Młodość O przedwojennym życiu Anatola Radziwonika niewiele wiadomo. Urodził się 20 lutego