Groby - Litwa

Balingródek

Okręg wileński, rejon święciański   Balingródek (Balingradas, Svencioniu rajonas Maguny, rej. święciański,

Borunele Jęczmieniszki

Borunele koło Jęczmieniszek (Baruneliai, salia Eitmeniskiu, Vilniaus rajonas Jęczmieniszki, rej. wileński, okr.

Bujwidze

Bujwidze (Buivydžiai,Vilniaus rajonas, Bujwidze, rej. wileński, okr. wileński do 1939 r. gm.

Duszkty Pijarskie

Dukszty Pijarskie koło Mejszagoły (Dukstos, Vilniaus rajonas Dukszty, rej. wileński, okr. wileński

Ejszyszki

Ejszyszki (Eisiskes,Salcininkai rajonas, Ejszyszki, rej. solecznicki, okr. wileński do 1939 r. gm.

Koleśniki

Koleśniki (Kalesninkai, Salcininkai rajonas, Koleśniki, rej. solecznicki, okr. wileński do 1939 r.

Korwie

Korwie koło Mejszagoły (Karvys, Vilniaus rajonas Mejszagoła, rej. wileński, okr. wileński do

Mejszagoła

Mejszagoła (Maisiagala, Vilniaus rajonas Mejszagoła, rej. wileński, okr. wileński do 1939 r.

Miedniki

Miedniki (Miedininkai, Vilniaus rajonas Miedniki, rej. wileński, okr. wileński do 1939 r.